Ý kiến của bạn
 • La Hang
  La Hang 3/28/2023 2:13:55 PM

  Trái Phiếu = Trái Ngọt + Trái Đắng mà có... Ai cũng muốn ăn Ngọt vậy Đắng thuộc về Phận ai?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Khai Sinh
  Khai Sinh 3/28/2023 2:13:55 PM

  Lại đánh tráo khái niệm: Được phép đàm phán chứ ai cho đổi phương thức thanh toán

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Phan Tĩnh
  Phan Tĩnh 3/28/2023 2:13:55 PM

  Cái câu "không chấp nhận đàm phán thì DN phải thực hiện nghĩa vụ như phương án phát hành " nó dở hơi. DN mà còn khả năng thực hiện nghĩa vụ đã ko như vậy. Còn nếu trái chủ đồng ý đàm...[xem thêm]

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Minh Anh
  Minh Anh 3/28/2023 2:13:55 PM

  Trường hợp người sở hữu trái phiếu không chấp nhận đàm phán, doanh nghiệp không có tiền để thanh toán nghĩa vụ theo phương án phát hành thì phải làm sao?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Xuân Đức
  Xuân Đức 3/28/2023 2:13:55 PM

  Vấn đề nhà đầu tư quan tâm là có đòi được tiền không và đòi bằng cách nào ?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Linh Nhi
  Linh Nhi 3/28/2023 2:13:55 PM

  Kiểu tự nhiên hốt con nợ đi nhốt biệt tăm tích, không toà không án, chẳng phải là rủi ro lớn nhất hay sao?!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thanh Duy
  Thanh Duy 3/28/2023 2:13:55 PM

  Thị trường xập xệ, héo hắt, oặt ẹo, có tháo khoán cho nhà đầu tư nửa mùa thì cũng còn lâu mới ngóc đầu được.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Trần Hồng
  Trần Hồng 3/28/2023 2:13:55 PM

  Không bao giờ mua trái phiếu , vụ Tân Hoàng Minh im đúng 1 năm rồi , tiền của nhà đầu tư vẫn chưa được giải quyết

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Bằng Kiều
  Bằng Kiều 3/28/2023 2:13:55 PM

  Dự thảo và áp dụng nó khác nhau lắm

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Chi Mai
  Chi Mai 3/28/2023 2:13:55 PM

  là kim cô vây hãm hay tăng lực để phát triển?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận