Ý kiến của bạn
 • Hương Nguyễn
  Hương Nguyễn 7/18/2023 4:38:11 PM

  Tôi là lao động trẻ thích bay nhảy, nếu sàn kết nối được có khi làm mỗi nơi 1-2 năm rồi chuyển việc làm sống mỗi nơi vài năm cho thích. 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hương Nguyễn
  Hương Nguyễn 7/18/2023 4:38:11 PM

  Tôi là lao động trẻ thích bay nhảy, nếu sàn kết nối được có khi làm mỗi nơi 1-2 năm rồi chuyển việc làm sống mỗi nơi vài năm cho thích. 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Linh Lê
  Linh Lê 7/18/2023 4:38:10 PM

  Hy vọng với việc kết nối trong cả nước người lao động có thể dễ dàng tìm việc hơn

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Linh Lê
  Linh Lê 7/18/2023 4:38:10 PM

  Hy vọng với việc kết nối trong cả nước người lao động có thể dễ dàng tìm việc hơn

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Dũng Hà
  Dũng Hà 7/18/2023 4:38:11 PM

  Ủng hộ việc sàn giao dịch toàn quốc. Cơ hội để lao động dịch chuyển 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Dũng Hà
  Dũng Hà 7/18/2023 4:38:11 PM

  Ủng hộ việc sàn giao dịch toàn quốc. Cơ hội để lao động dịch chuyển 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận