Ý kiến của bạn
 • Minh Nhiều
  Minh Nhiều 8/29/2023 3:10:24 PM

  Các đồng chí công an tỉnh Lai Châu rất quyết liệt, không có vùng cấm, không ngoại lệ, bằng chứng là nhiều cán bộ huyện Sìn Hồ đã bị bắt

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Minh Nhiều
  Minh Nhiều 8/29/2023 3:10:24 PM

  Các đồng chí công an tỉnh Lai Châu rất quyết liệt, không có vùng cấm, không ngoại lệ, bằng chứng là nhiều cán bộ huyện Sìn Hồ đã bị bắt

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Văn Thanh
  Văn Thanh 8/29/2023 3:10:24 PM

  Đúng là chỉ có quần chúng nhân dân mới giúp được lực lượng chức năng những thông tin bí mật về đời sống của họ thường ngày

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Văn Thanh
  Văn Thanh 8/29/2023 3:10:24 PM

  Đúng là chỉ có quần chúng nhân dân mới giúp được lực lượng chức năng những thông tin bí mật về đời sống của họ thường ngày

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Ngọc Nhất
  Ngọc Nhất 8/29/2023 3:10:25 PM

  Mong công an Lai Châu tiếp tục mở rộng điều tra xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đem lại bình yên cho cuộc sống người dân hơn nữa

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Ngọc Nhất
  Ngọc Nhất 8/29/2023 3:10:25 PM

  Mong công an Lai Châu tiếp tục mở rộng điều tra xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đem lại bình yên cho cuộc sống người dân hơn nữa

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận