Ý kiến của bạn
 • Thạch
  Thạch 3/23/2023 12:31:27 PM

  Thu nhập bình quân đầu người ở Nam Định còn rất thấp. Công nghiệp chưa phát triển, người dân phải đi làm ăn xa. Nam Định nên suy ngẫm vấn đề này

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thái Bình
  Thái Bình 3/23/2023 12:31:28 PM

  NAm Định nên phấn đấu xây dựng nhiều xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu hơn nữa. Nhiều xã hạ tầng vẫn còn kém

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hà An
  Hà An 3/23/2023 12:31:27 PM

  Nam Định cần phấn đấu hơn nữa, ở đây đời sống bà con đã được nâng cao, Tuy nhiên nhà nước cần hỗ trợ về trường, điện, trạm nhiều hơn nữa

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận