Ý kiến của bạn
 • Thiên bảo Nhất
  Thiên bảo Nhất 3/25/2023 4:19:34 PM

  Cần có biện pháp chế tài và tuyên truyền những hộ như thế này

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • vinh cong nguyen
  vinh cong nguyen 3/25/2023 4:19:12 PM

  Chính quyền xã huyện sao đễ như vậy được, nếu ai cũng như vậy thì sai phát triển xã hội và anh hưởng đường lối chủ trương của đảng và nhà nước về phát triển nông thôn, còn đem hệ lụy...[xem thêm]

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • THIEN LE
  THIEN LE 3/23/2023 6:43:16 PM

  Ăn thì nhiều ,ở có bao nhiêu sống dc bao lâu, nếu như dịch bệnh vừa rồi quét sạch có còn sống dc kg?.nên hy sinh một ít cho mọi người được hưởng

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Trần Hùng
  Trần Hùng 3/24/2023 4:27:14 PM

  Thấy người dân nơi rất rất đồng thuận làm nông thôn mới, sao nơi đây lạ vậy.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hùng Anh
  Hùng Anh 3/24/2023 4:27:14 PM

  Đường đẹp vậy sao cố ý làm hỏng, không hiểu 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Lê Vân
  Lê Vân 3/24/2023 4:27:15 PM

  Chính quyền xã không thể vận động người dân hiến đất làm việc chung là sao?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận