Ý kiến của bạn
 • Bình Nguyên
  Bình Nguyên 3/20/2023 2:07:31 PM

  Tôi ủng hộ chương trình này

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hoàng Chiên
  Hoàng Chiên 3/20/2023 2:07:30 PM

  Chương trình này rất ý nghĩa và thiết thức

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Đức Minh
  Đức Minh 3/20/2023 2:07:29 PM

  Đúng, người dân trên chỗ tôi mỗi khi gặp vấn đề liên quan đến pháp lý là rất lúng túng

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận