Ý kiến của bạn
 • Thanh Hải
  Thanh Hải 3/21/2023 1:36:26 PM

  Ngân hàng nào chả có người mất tiền. Nhưng ngân hàng nào cũng không chịu trách nhiệm. Thế mới hay.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Ngọc Long
  Ngọc Long 3/21/2023 1:36:26 PM

  Tiền là công sức là mồ hôi, nước mắt lẫn cả máu và xương nữa, vậy mà hở một cái là người ta chôm liền

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Yến Mai
  Yến Mai 3/21/2023 1:36:26 PM

  Ôi toàn cán bộ biến chất và tham... thấy tiền là muốn lấy hết ...ăn trên xương máu người khác lương thưởng ngân hàng cao hơn ngành nghề khác mà còn vậy

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thái Phương
  Thái Phương 3/21/2023 1:36:26 PM

  Lần sau có gửi ngân hàng thì hãy lựa ngân hàng nào có được những con người không tham lam không vụ lợi thì hãy gửi

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Phú Quang
  Phú Quang 3/21/2023 1:36:26 PM

  Ngân hàng tư nhân là vậy... lãi suất cao hơn nhưng không an toàn...

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Trần Duyệt
  Trần Duyệt 3/21/2023 1:36:26 PM

  Nhiều người nói, có tiền cứ gửi ngân hàng cho chắc. Thế này đây! Bây giờ biết tin vào đâu

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Văn Quân
  Văn Quân 3/21/2023 1:36:26 PM

  Ô hay! Ngân hàng giờ lại đổ thừa trắng trợn như vậy cơ à! Phía tòa án phải giải quyết như nào cho thoả đáng chứ nhỉ. Sao lại để người dân cứ cầu cứu mãi thế!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Tiến Tài
  Tiến Tài 3/21/2023 1:36:26 PM

  Như vậy nó chiếm đoạt tiền của ngân hàng chứ không phải là của khách hàng. Khách hàng đã gởi vào ngân hàng thì tiền đó là tài sản của ngân hàng

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Ngọc Long
  Ngọc Long 3/21/2023 1:36:26 PM

  Thế này thì cán bộ người của ngân hàng là gì dân đến giao dịch vơi ai đây chẳng lẽ chỉ giáo dịch với giám đốc cổ đông của ngán hàng à

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Phong Đạt
  Phong Đạt 3/21/2023 1:36:26 PM

  Thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín của tổ chức.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận