Ý kiến của bạn
  • Thưc Đỗ Trí
    Thưc Đỗ Trí 3/19/2023 7:06:51 PM

    Tôi đến rồi. Đường đến giênga nóng kho đi và hoang sơ quá. Ở đó, dân mang gà vịt ra suối nonhs làm thịt xả lông trông rất bẩn!

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.

    Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận