Ý kiến của bạn
 • Hoài Nam Nguyễn
  Hoài Nam Nguyễn 3/20/2023 3:43:31 PM

  Ai cũng có quyền có tín ngưỡng, đức tin riêng. Chiến tranh có khốc liệt đến đâu cũng không được phép báng bổ tín ngưỡng, đức tin của người khác, dù là khác chiến tuyến.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Ngân
  Ngân 3/19/2023 3:45:02 AM

  Phải trừng trị thích đáng kẻ này.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Lan
  Lan 3/19/2023 3:45:02 AM

  Lại đốt kinh Koran.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thư
  Thư 3/19/2023 3:45:01 AM

  Báng bổ đức tin là điều không thể chấp nhận.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận