Ý kiến của bạn
 • Long
  Long 5/30/2023 5:12:00 PM

  Đúng đấy, thông qua Hội Nông dân nhiều hộ nghèo tiếp cận vốn của Chính phủ, Ngân hàng CSXH và thoát nghèo. vui thật !

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Long
  Long 5/30/2023 5:12:00 PM

  Đúng đấy, thông qua Hội Nông dân nhiều hộ nghèo tiếp cận vốn của Chính phủ, Ngân hàng CSXH và thoát nghèo. vui thật !

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hoài Anh
  Hoài Anh 5/30/2023 5:12:00 PM

  Tốt quá, mừng cho bà con, thoát nghèo vươn lên làm giàu !

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hoài Anh
  Hoài Anh 5/30/2023 5:12:00 PM

  Tốt quá, mừng cho bà con, thoát nghèo vươn lên làm giàu !

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Chiến
  Chiến 5/30/2023 5:11:59 PM

  Vốn ưu đãi của Chính phủ giúp giải quyết việc làm, giảm nghèo cho nông dân, rất thiết thực!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Chiến
  Chiến 5/30/2023 5:11:59 PM

  Vốn ưu đãi của Chính phủ giúp giải quyết việc làm, giảm nghèo cho nông dân, rất thiết thực!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận