Ý kiến của bạn
 • Quang Thắng
  Quang Thắng 3/17/2023 10:43:25 PM

  Với với vay 100 triệu đồng phần nào giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Trần Trung
  Trần Trung 3/17/2023 10:43:25 PM

  Vốn vay không thế chấp, lãi suất thấp nhằm tạo điều kiện để nông dân yên tâm sản xuất

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Khánh Thành
  Khánh Thành 3/17/2023 10:43:24 PM

  Từ nguồn vốn vay sẽ giúp nhiều hội viên nông dân vươn lên làm giàu

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận