Ý kiến của bạn
 • toàn
  toàn 3/16/2023 4:04:21 PM

  Nên ưu đãi và mua hết điện cho họ, vì đó là năng lượng sạch,

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • hoan
  hoan 3/16/2023 4:04:21 PM

  Kêu gọi đầu tư nhiều vào giờ không mua cho họ?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Bình
  Bình 3/16/2023 4:04:20 PM

  Nhà nước nên hỗ trợ, đừng để những doanh nghiệp làm năng lượng sạch khó khăn

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận