Ý kiến của bạn
 • Tuấn Hưng
  Tuấn Hưng 3/18/2023 10:27:22 PM

  Du lịch nông nghiệp, nông thôn đang trở thành một ngành kinh tế tích hợp, đưa sản vật nông nghiệp, đặc trưng nông thôn, trở thành tài nguyên phục vụ du lịch.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hương Trần
  Hương Trần 3/18/2023 10:27:23 PM

  Du lịch nông nghiệp, nông thôn vẫn còn khó khăn, hạn chế. Không ít mô hình còn mang tính tự phát, sao chép lẫn nhau, thiếu khác biệt, thiếu gắn kết.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hiền Nguyễn
  Hiền Nguyễn 3/18/2023 10:27:22 PM

  Du khách hãy đến trải nghiệm các hoạt động, dịch vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn ở Tân Hóa để cảm nhận được “làn gió mới, sức sống mới” từ cách người dân nơi đây đang làm du lịch.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận