Ý kiến của bạn
 • A Giá
  A Giá 8/29/2023 3:07:30 PM

  Đêm đến đi dạo ở thị trấn thấy các xe máy chạy ầm ầm chắc là chở gỗ về các xưởng gỗ này đây. 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • A Giá
  A Giá 8/29/2023 3:07:30 PM

  Đêm đến đi dạo ở thị trấn thấy các xe máy chạy ầm ầm chắc là chở gỗ về các xưởng gỗ này đây. 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Tuyết Mai
  Tuyết Mai 8/29/2023 3:07:31 PM

  Tôi ở Sìn Hồ mà không biết mấy ông này buôn bán gỗ quý, ngạc nhiên quá

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Tuyết Mai
  Tuyết Mai 8/29/2023 3:07:31 PM

  Tôi ở Sìn Hồ mà không biết mấy ông này buôn bán gỗ quý, ngạc nhiên quá

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Lê Bình
  Lê Bình 8/29/2023 3:07:32 PM

  Những người phá rừng, tiếp tay cho phá rừng cần phải nghiêm trị, không thể để mất rừng rồi mới bảo vệ.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Lê Bình
  Lê Bình 8/29/2023 3:07:32 PM

  Những người phá rừng, tiếp tay cho phá rừng cần phải nghiêm trị, không thể để mất rừng rồi mới bảo vệ.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận