Ý kiến của bạn
 • Nguyễn Xuân Bách
  Nguyễn Xuân Bách 3/14/2023 8:04:34 PM

  Đúng, thu hồi đất khó mà đạt 100% người dân đồng tình

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Lê Chiều
  Lê Chiều 3/14/2023 8:04:33 PM

  5 người mười ý, làm sao mà 100% được

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Nguyễn Tiến
  Nguyễn Tiến 3/14/2023 8:04:33 PM

  Có nhiều loại đất khác nhau, thu hồi cũng có nhiều mục đích, vì an ninh quốc phòng, vì phát triển kinh tế, nói chung phải có quyết định đúng mức.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận