Ý kiến của bạn
 • Tuấn Phong
  Tuấn Phong 3/19/2023 3:40:51 PM

  Cám ơn chương trình đã giúp cho người dân có thể có téc nước để dự trữ cho gia đình

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thương Hạnh
  Thương Hạnh 3/19/2023 3:41:01 PM

  Chất lượng ở vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, mong rằng chương trình sẽ giúp người dân vơi bớt đi khó khăn về tích trữ nước

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Linh Huyền
  Linh Huyền 3/19/2023 3:41:11 PM

  tôi đã từng được trải nghiệm 1 chương trình thiện nguyện ở vùng cao, người dân còn thiếu thốn về điều kiện tích trữ nước. Chúng tôi đã được cùng người dân đi cõng từng bình nước từ...[xem thêm]

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Phú Thành
  Phú Thành 3/19/2023 3:41:21 PM

  với những téc nước này, mong rằng người dân không còn bị thiếu nước sinh hoạt nữa

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hải Thanh
  Hải Thanh 3/19/2023 3:41:29 PM

  Hi vọng rằng chương trình sẽ tiếp tục được kéo dài trong các năm

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Huyền Phương
  Huyền Phương 3/19/2023 3:41:42 PM

  Người dân vùng sâu vùng xa nhiều nơi chưa biết cách nào có thể tích trữ nước mỗi khi mùa khô hạn đến. Chương trình này rất ý nghĩa khi đã dành tặng những téc nước cho người dân

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hiệp Thành
  Hiệp Thành 3/19/2023 3:41:51 PM

  Chương trình rất ý nghĩa, ở những vùng sâu vùng xa người dân còn chưa biết đến tích trữ được như thế nào cho đảm bảo.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Vô Thường
  Vô Thường 4/1/2023 7:37:37 PM

  Ở vùng sâu vùng xa, vùng hạn hạn được téc nước dự trữ thì còn gì bằng

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Vô Thường
  Vô Thường 4/1/2023 7:37:37 PM

  Ở vùng sâu vùng xa, vùng hạn hạn được téc nước dự trữ thì còn gì bằng

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Lê Hoan
  Lê Hoan 4/1/2023 7:37:37 PM

  Chương trình quá ý nghĩa, mong rằng sẽ tiếp tục ở những năm tiếp theo

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận