Ý kiến của bạn
 • Hiền hồ
  Hiền hồ 3/12/2023 11:07:39 PM

  Hà Nội là thành phố đang sống, việc các con làm đã góp phẩn nhỏ vào thành phố của chúng ta

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Oanh Yến
  Oanh Yến 3/12/2023 11:07:47 PM

  Chúc các bạn đã làm được việc mà các bạn mong muốn nhê!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thành Phở
  Thành Phở 3/12/2023 11:08:02 PM

  Xã hội bây giờ cần những ng trẻ tiên phong như các cháu... giờ xã hội còn rất nhiều bất ổn và 1 bộ phận ko nhỏ giới trẻ lệch lạc

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hoàng Hôn
  Hoàng Hôn 3/12/2023 11:08:09 PM

  Anh chị muốn tham gia đồng hành cùng các em có đc k

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Kiên Tâue
  Kiên Tâue 3/12/2023 11:08:21 PM

  Còn nhỏ mà các em thật biết làm việc tố... vui vì thế hệ trẻ các em

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Khánh Linh
  Khánh Linh 3/14/2023 12:11:00 AM

   Mong hành động đẹp của các bạn được lan toả nhiều hơn tới cộng đồng

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Minh Hạnh
  Minh Hạnh 3/14/2023 12:11:01 AM

  các bạn tuy ít tuổi nhưng tấm lòng thật đáng khâm phục!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hà Anh
  Hà Anh 3/14/2023 12:11:00 AM

   chúc các bạn vững bước trên con đường mà các bạn lựa chọn

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận