Ý kiến của bạn
 • Hùng Nguyên
  Hùng Nguyên 7/18/2023 4:22:26 PM

  Thu nhập quyết địnht ới việc giảm nghèo. thế nên việc làm quan trọng lắm 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hùng Nguyên
  Hùng Nguyên 7/18/2023 4:22:26 PM

  Thu nhập quyết địnht ới việc giảm nghèo. thế nên việc làm quan trọng lắm 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Gấm Nguyễn
  Gấm Nguyễn 7/18/2023 4:22:27 PM

  Tạo việc làm nghe thì dễ nhưng rất khó. Khó nhất chính là hai chữ "bền vững"

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Gấm Nguyễn
  Gấm Nguyễn 7/18/2023 4:22:27 PM

  Tạo việc làm nghe thì dễ nhưng rất khó. Khó nhất chính là hai chữ "bền vững"

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Tuyến Khang
  Tuyến Khang 7/18/2023 4:22:26 PM

  Muốn giảm nghèo thì đúng chỉ có cách tạo việc làm bền vững thôi. Bền vững thế nào thì phải có giải pháp

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Tuyến Khang
  Tuyến Khang 7/18/2023 4:22:26 PM

  Muốn giảm nghèo thì đúng chỉ có cách tạo việc làm bền vững thôi. Bền vững thế nào thì phải có giải pháp

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận