Ý kiến của bạn
 • Tuyết Lan
  Tuyết Lan 3/3/2023 9:11:36 PM

  Bạn nói vậy chưa hẳn, đó mới chỉ là công việc còn gia đình, xã hội nữa mà bạn. tôi thấy tôi đc 8 điểm 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Bích Hoa
  Bích Hoa 3/3/2023 9:11:36 PM

  Lao động mà hạnh phúc 6,9/10 là quá cao rồi 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thiêm Nguyễn
  Thiêm Nguyễn 3/3/2023 9:11:35 PM

  Tôi chẳng thấy hạnh phúc tẹo nào. Gì mà được 7 điểm cơ, 6 điểm thôi. Lương thấp, thu nhập chẳng đủ nuôi gia đình, lúc nào cũng lo mất việc thì làm sao mà hạnh phúc được

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Tuyết Lan
  Tuyết Lan 3/3/2023 9:11:22 PM

  Bạn nói vậy chưa hẳn, đó mới chỉ là công việc còn gia đình, xã hội nữa mà bạn. tôi thấy tôi đc 8 điểm 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thiêm Nguyễn
  Thiêm Nguyễn 3/3/2023 9:11:22 PM

  Tôi chẳng thấy hạnh phúc tẹo nào. Gì mà được 7 điểm cơ, 6 điểm thôi. Lương thấp, thu nhập chẳng đủ nuôi gia đình, lúc nào cũng lo mất việc thì làm sao mà hạnh phúc được

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Bích Hoa
  Bích Hoa 3/3/2023 9:11:21 PM

  Lao động mà hạnh phúc 6,9/10 là quá cao rồi 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thiêm Nguyễn
  Thiêm Nguyễn 3/3/2023 9:11:02 PM

  Tôi chẳng thấy hạnh phúc tẹo nào. Gì mà được 7 điểm cơ, 6 điểm thôi. Lương thấp, thu nhập chẳng đủ nuôi gia đình, lúc nào cũng lo mất việc thì làm sao mà hạnh phúc được

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Tuyết Lan
  Tuyết Lan 3/3/2023 9:11:02 PM

  Bạn nói vậy chưa hẳn, đó mới chỉ là công việc còn gia đình, xã hội nữa mà bạn. tôi thấy tôi đc 8 điểm 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Bích Hoa
  Bích Hoa 3/3/2023 9:11:01 PM

  Lao động mà hạnh phúc 6,9/10 là quá cao rồi 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận