Ý kiến của bạn
 • Quân Phạm
  Quân Phạm 2/24/2023 10:48:49 AM

  Phá rừng với lý do không có đất sản xuất. nhà nước cấp đất cho để sản xuất nhưng đem bán đất lấy tiền nhậu, rồi quay lại phá rừng với lý do không có đất sản xuất, ở một số địa phương...[xem thêm]

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Huỳnh Văn Khương
  Huỳnh Văn Khương 2/24/2023 10:48:49 AM

  Tiền mô mà nộp hè. Bà con ơi, xin đừng phá rừng.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Lâm Văn Tình
  Lâm Văn Tình 2/24/2023 10:48:49 AM

  Xử phạt nặng sẽ có sức răn đe. Nhưng phải đi kèm với việc phát triển sinh kế cho dân để họ đừng phá rừng nữa.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận