Ý kiến của bạn
 • Khải
  Khải 2/22/2023 11:24:16 AM

  Cần ngăn chặn tiêu cực tại dự án

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • My
  My 2/22/2023 11:24:17 AM

  Dự án cần sớm triển khai để đáp ứng kỳ vọng

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • VY
  VY 2/22/2023 11:24:16 AM

  Dự án này cần làm sớm

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận