Ý kiến của bạn
 • Hồ Anh Zũng
  Hồ Anh Zũng 2/22/2023 9:55:32 AM

  Chính quyền xã nơi đây làm tốt quá, người dân lại hưởng ứng.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Tre Việt
  Tre Việt 2/22/2023 9:55:43 AM

  Hải Phòng chịu chơi có tiếng.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Liễu Nguyễn
  Liễu Nguyễn 2/22/2023 9:55:52 AM

  Những gia đình vì mấy mét đất mà mất anh em hàng xóm, nhìn cảnh này chắc xấu hổ lắm.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Tuan Pham
  Tuan Pham 2/22/2023 9:55:57 AM

  Khi nhà nước và nhân dân đồng lòng, con đường thật đẹp.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thanh Hà
  Thanh Hà 2/22/2023 9:56:07 AM

  Mỗi nhà chịu thiệt thòi tí nhìn con đường nó thênh thang hẳn lên.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Trần Minh
  Trần Minh 2/22/2023 9:56:16 AM

  Đáng tuyên dương những hộ như thế này.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thúy Hà
  Thúy Hà 2/22/2023 9:56:24 AM

  Lại nhớ vụ 4 mẹ con vì đất đai mà đốt chết lẫn nhau, đau lòng quá.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Lan Hương
  Lan Hương 2/22/2023 9:56:34 AM

  Nhiều nhà vì 10cm đất mà còn mất tình anh em.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hiên Vân
  Hiên Vân 2/22/2023 9:56:43 AM

  Hi sinh lợi ích cá nhân cho cộng đồng, và cho chính con cháu họ hưởng, quá tuyệt.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Trần Thiện
  Trần Thiện 2/22/2023 9:56:54 AM

  Công tác dân vận tốt, người dân tin tưởng vào chính quyền.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận