Ý kiến của bạn
 • Khoi Nguyen Minh
  Khoi Nguyen Minh 2/21/2023 9:27:41 AM

  Không có mợ thì chợ vẫn đông...đừng quá lo lắng...nước bao giờ cũng chảy về chỗ trũng...miễn là nơi ấy chịu chứa nước.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • kts.vantoai tp
  kts.vantoai tp 2/21/2023 9:27:47 AM

  Nên để nguồn lao động ở Tỉnh khuyến khích doanh nghiệp về tỉnh đầu tư

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • kts.vantoai tp
  kts.vantoai tp 2/21/2023 9:27:54 AM

  Dân tỉnh này phải di cư qua tỉnh khác làm thể hiện cái sai của nhà nước!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Văn Phượng
  Văn Phượng 2/21/2023 6:05:24 AM

  Nhiều doanh nghiệp lo lắng khi thị trường phục hồi thì không biết lấy đâu ra lao động để sản xuất

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hồng Phương
  Hồng Phương 2/21/2023 6:05:25 AM

  Đơn hàng chưa có nên khó tuyển thêm 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thu Nga
  Thu Nga 2/21/2023 6:05:24 AM

  Nhiều công ty tuyển công nhân trình độ 12/12 sao làm được

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận