Ý kiến của bạn
 • Hùng
  Hùng 2/20/2023 5:15:46 PM

  Hạ cánh vẫn không an toàn.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Trung Thành
  Trung Thành 2/20/2023 5:15:47 PM

  Kỷ luật đảng và kỷ luật đoàn thể đảm bảo đồng bộ.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Vũ Thành
  Vũ Thành 2/20/2023 5:15:46 PM

  Sau kỷ luật Đảng, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên bị kỷ luật.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận