Ý kiến của bạn
 • Trần Việt
  Trần Việt 2/19/2023 9:23:20 AM

  chúng tôi quay lại Tổng Chúp, nơi 43 phụ nữ và trẻ em bị quân Trung Quốc lấy búa đập đầu ném xuống giếng… Trước 17-2-2009, tôi và phóng viên Lê Quang Nhật lần đầu tới đây, chặt bớt...[xem thêm]

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Quang Quang Hà
  Quang Quang Hà 2/17/2023 5:07:42 PM

  Đồng Đăng đi vào trang bi hùng cảu lịch sử chiến tranh vệ quốc 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hà Quảng
  Hà Quảng 2/17/2023 5:07:43 PM

  cần xây dựng và bảo tồn một di tích chiến tranh đặc biệt như pháo đài Đồng Đăng 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Quảng Hà
  Quảng Hà 2/17/2023 5:07:42 PM

  Pháo đài Đồng Đăng được lòng dân ghi nhớ và bảo vệ mãi mãi 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận