Ý kiến của bạn
 • Thu
  Thu 2/15/2023 9:53:51 AM

  Đang nóng thuế khoá, cần nhanh chóng ổn định nhân sự cấp cao

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Bình
  Bình 2/15/2023 9:53:52 AM

  Chúc mừng ông người con Nam Định

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Bình
  Bình 2/15/2023 9:53:51 AM

  Tôi thấy ông này nhã nhặn, có chuyên môn sâu

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận