Ý kiến của bạn
 • Hoàng Hải
  Hoàng Hải 2/9/2023 7:07:05 PM

  Lãnh đạo kịp thời quan tâm chỉ đạo vậy thì nhân dân được nhờ rôi

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hoàng Huy
  Hoàng Huy 2/9/2023 7:07:05 PM

  Hy vòng bà con nông dân vượt qua và duy trì nghề tỏi truyền thống, đặc sản ở Thái An. Tỏi Thái An này phải nói alf ngon hơn cả tỏi Lý Sơn.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Huy Hoàng
  Huy Hoàng 2/9/2023 7:07:04 PM

  Kiểm tra hỗ trợ cho bà con nông dân được thì quá tốt

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận