Ý kiến của bạn
 • Tuan Pham
  Tuan Pham 2/8/2023 5:13:38 PM

  Tiền phạt tăng thì ý thức sẽ tăng.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Cong Hoan
  Cong Hoan 2/8/2023 5:13:56 PM

  Xe ưu tiên ở ta vẫn chưa được các phương tiện tham gia giao thông nhường đường.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Đức Minh
  Đức Minh 2/8/2023 5:14:05 PM

  Hệ thống đèn báo hiệu của chúng ta nhiều chỗ còn bất cập.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thảo Chi
  Thảo Chi 2/8/2023 5:14:17 PM

  Cũng nên linh động giờ cao điểm, chứ không ngã tư mà dừng đúng làn thì phía rẽ tay phải tắc luôn.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hoàng Thảo
  Hoàng Thảo 2/8/2023 5:14:36 PM

  Người tham gia giao thông còn ý thức kém.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Tuấn Khanh
  Tuấn Khanh 2/8/2023 5:14:46 PM

  Nhớ hồi bắt buộc đội mũ bảo hiểm, dân tình phản đối, giờ thì đã nền nếp rồi.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Huy Khánh
  Huy Khánh 2/8/2023 5:14:58 PM

  ngày đầu thổi nồng độ còn còn này nọ giờ thì tuân thủ nghiêm rồi.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Phan Anh
  Phan Anh 2/8/2023 5:15:07 PM

  Cứ tăng tiền phạt cho ý thức sẽ tăng.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Nguyễn Thảo
  Nguyễn Thảo 2/8/2023 5:15:20 PM

  Chán nhất là mấy bác ôt đi lấn hết cả làn dành cho xe máy.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Xuân Sơn
  Xuân Sơn 2/8/2023 5:15:32 PM

  Nên tăng hình phạt nặng thêm.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận