Ý kiến của bạn
 • Thu Trần
  Thu Trần 2/7/2023 10:03:27 AM

  Có trình độ là khỏi lo thất nghiệp

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Phong Hồ
  Phong Hồ 2/7/2023 10:03:28 AM

  Xê xích không bao nhiêu nhỉ

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Trần Hoàng
  Trần Hoàng 2/7/2023 10:03:28 AM

  Dù chậm tăng trưởng hay tăng trưởng mạnh thì nhu cầu việc làm vẫn rất nhiều

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận