Ý kiến của bạn
 • Trọng Nhất
  Trọng Nhất 1/31/2023 4:18:33 PM

  Thế là mai mua xăng lại dễ rồi, nay có tiền cũng không được mua quá 500k.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thanh Loan
  Thanh Loan 1/31/2023 4:18:33 PM

  Chu kỳ tăng bất thường

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Lâm Tới
  Lâm Tới 1/31/2023 4:18:33 PM

  Cứ để ổn định mức 25k/ năm cho thị trường ổn định

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • canh
  canh 1/30/2023 7:36:00 PM

  Tăng hợp lý rồi

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • hoa
  hoa 1/30/2023 7:36:00 PM

  Tăng là hợp lý

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • liên
  liên 1/30/2023 7:36:01 PM

  Thôi tăng để cho hết cảnh chờ đợi đổ xăng

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận