Ý kiến của bạn
 • Trụ Nguyễn Vũ
  Trụ Nguyễn Vũ 2/4/2023 4:05:15 PM

  Xuất khẩu nông sản năm 2022 tăng gấp 133 lần năm 1986 !!!! Sao không lấy mốc năm 2020 mà lại lấy từ 1986 ??? Để cho số liệu hoành tráng à???

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • dang Long
  dang Long 2/1/2023 3:08:00 PM

  Thì thống kê vậy cũng mừng nhưng riêng cá nhân tôi thấy miền tây nông dân làm vườn + ruộng đang khổ lúa thất mùa giá phân tăng không có lời nông thôn không có việc gì làm đang khổ đau...[xem thêm]

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • V.Giang
  V.Giang 1/30/2023 6:46:21 PM

  Chắc chắn sẽ đạt được

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hạnh Nguyễn
  Hạnh Nguyễn 1/30/2023 6:46:22 PM

  Mèo chuyên diệt chuột bảo vệ mùa màng nên năm Quý Mão sẽ được mùa thôi

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hân Bạch
  Hân Bạch 1/30/2023 6:46:23 PM

  Khó khăn vẫn còn nhiều nhưng hy vọng nông nghiệp tiếp tục rực rỡ trong năm 2023

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận