Ý kiến của bạn
 • Hoàng An
  Hoàng An 2/2/2023 3:25:48 PM

  Lúc nào bỏ được suy nghĩ kiêng cử tiêu cực như này mới khỏi chết oan.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Đứuc Nhân
  Đứuc Nhân 2/2/2023 3:25:48 PM

  Nghe có vẻ hơi cổ hủ nhưng ở Việt Nam mình nhiều người có tư duy như vậy lắm.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Anh Quynh
  Anh Quynh 2/2/2023 3:25:48 PM

  Kiêng để có lành nhưng lành đâu chẳng thấy chỉ thấy tính mạng lâm nguy.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hoàng Sơn
  Hoàng Sơn 2/2/2023 3:25:48 PM

  Pha tự hủy di vào lòng đất của các bệnh nhân mê tín.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Minh Minh
  Minh Minh 2/2/2023 3:25:48 PM

  Sức khỏe mình mà không biết trân trọng, không gìn giữ thì thần linh nào giữ cho?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Lâm Anh
  Lâm Anh 2/2/2023 3:25:48 PM

  Kiêng cử như này lợi đâu chẳng thấy, chỉ thấy thiệt thân, có khi lại mất mạng dễ như chơi.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Oanh Oanh
  Oanh Oanh 2/2/2023 3:25:48 PM

  Game này khó quá, cứ kiêng kỵ như này thì khó giữ mạng lắm.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thế Anh
  Thế Anh 2/2/2023 3:25:48 PM

  Mỗi người một mạng thôi, còn Tết còn bao nhiêu cái Tết nữa để mà kiêng kỵ.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Đức Hoa
  Đức Hoa 2/2/2023 3:25:48 PM

  Điều xui xẻo không phải từ trên trời rơi xuống mà vì kiêng kỵ những điều vô lý nên mới xui xẻo đấy.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hữu Dũng
  Hữu Dũng 2/2/2023 3:25:48 PM

  Vậy đến khi đau đẻ, vì kiêng kỵ những điều không đâu mà xảy ra chuyện xấu thì sao?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận