Ý kiến của bạn
 • Quang Thành
  Quang Thành 1/31/2023 9:28:18 AM

  Vụ tiêu cực tại Cục Đăng kiểm Việt Nam đang nóng.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Nguyễn Hoàn
  Nguyễn Hoàn 1/31/2023 9:28:19 AM

  Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã rất kịp thời đưa vụ tiêu cực tại Cục đăng ký Việt Nam vào diện theo dõi, chỉ đạo.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Trần Lý
  Trần Lý 1/31/2023 9:28:19 AM

  Lò chống tham nhũng ngày càng rực cháy

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận