Ý kiến của bạn
 • Nguyễn Thành
  Nguyễn Thành 1/31/2023 9:28:45 AM

  Tổng Bí thư đã chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và đến nay đã trở thành một xu thế.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hoài Anh
  Hoài Anh 1/31/2023 9:28:45 AM

  Lò chống tham nhũng, tiêu cực vẫn rực cháy.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Ngọc Mai
  Ngọc Mai 1/31/2023 9:28:44 AM

  Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư đã đạt nhiều kết quả tích cực.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận