Ý kiến của bạn
 • Hà Vi
  Hà Vi 12/30/2022 10:31:41 AM

  Trung ương, Quốc hội họp bất thường là để giải quyết những vấn đề nóng dư luận quan tâm.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Lê Mạnh
  Lê Mạnh 12/30/2022 10:31:40 AM

  Chiều nay Trung ương cũng họp bất thường.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thúy Thanh
  Thúy Thanh 12/30/2022 10:31:41 AM

  Quốc hội quyết định tăng mức lương cơ sở hồi cuối năm 2022 là việc rất nhiều người mong chờ.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận