Ý kiến của bạn
 • Hậu Minh
  Hậu Minh 12/25/2022 8:42:32 AM

  Ảo rồi cũng về với ảo!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hưng Thành
  Hưng Thành 12/25/2022 8:42:31 AM

  Làm sao mà đoán dc, bám theo các lời đoán đó chết lúc nào không hay!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • thanh lý nguyễn
  thanh lý nguyễn 12/25/2022 8:42:31 AM

  Chừng nấy không biết giúp các ông tỉnh ngộ chưa nữa!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận