Ý kiến của bạn
 • Quốc
  Quốc 12/22/2022 10:47:43 AM

  Doanh nghiệp còn nhiều khó khăn

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hoàng
  Hoàng 12/22/2022 10:47:44 AM

  Giáo sư phân tích sát lắm 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Bắc Văn
  Bắc Văn 12/22/2022 10:47:43 AM

  Dù sao nền kinh tế sau đại dịch cũng đã có nhiều điểm sáng.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận