Ý kiến của bạn
 • Trọng Nguyễn Hữu
  Trọng Nguyễn Hữu 12/20/2022 10:54:50 AM

  Thực chất đây là hành vi tham nhũng hoặc là ăn cắp vặt, không thể do sai sót như kết luận của thanh tra được. Cứ nói đúng sự thật không làm gì để quanh co hoa mỹ, và phải kỷ luật Đảng...[xem thêm]

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Quỳnh Ngọc
  Quỳnh Ngọc 12/16/2022 10:18:38 AM

  Sao tôi cứ có cảm giác hành vi của ông này là kiểu ăn cắp vặt hèn hèn ý nhỉ

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thanhxuan Le
  Thanhxuan Le 12/16/2022 10:09:19 AM

  Đâu phai ng lớn nao cung đáng kinh

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Quang Hải
  Quang Hải 12/16/2022 11:50:53 AM

  Mới làm đến huyện ủy thôi mà quá trời quá đất....

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Anh Quynh
  Anh Quynh 12/16/2022 1:41:48 PM

  Lãnh đạo phải là người tiên phong, có đức có tài chứ. Trường hợp này ông bí thư có tài không tôi không rõ, nhưng chắc là không có đức rồi.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Vinh Nguyen
  Vinh Nguyen 12/16/2022 1:41:48 PM

  Niềm tin là thứ khó tìm nhưng dễ mất. Không hiểu ông này đang nghĩ gì luôn!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Nguyên Ngọc
  Nguyên Ngọc 12/16/2022 1:41:48 PM

  "Ông vua con" này gây mất lòng tin của người dân Trà Vinh quá!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Minh Ánh
  Minh Ánh 12/16/2022 1:41:48 PM

  Cái gậy uy quyền nên được trao cho đúng người. Và tất nhiên nên xử đúng tội những người làm sai.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Nhan Le
  Nhan Le 12/16/2022 1:41:48 PM

  Là do không biết nên không nói, hay biết những vẫn giữ im lặng vì "sợ" nhiều thứ?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Tan Ngoc
  Tan Ngoc 12/16/2022 1:41:48 PM

  Bệnh cả nể thật đáng sợ. Nhiều người biết nhưng vẫn giữ im lặng suốt 7 năm!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận