Ý kiến của bạn
 • tâm
  tâm 12/14/2022 6:25:52 AM

  Cứ khi nào Mỹ điều tra gỗ Trung Quốc là gỗ Việt Nam lại chịu rà xét rất khổ sở. Bài học phụ thuộc vào nhập nguyên liệu Trung Quốc bao giờ mới hết thưa chuyên gia?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • hoa
  hoa 12/14/2022 6:25:51 AM

  Cho tôi hỏi một câu, vì sao các cuộc điều tra gian lận xuất xứ diễn ra với ngành gỗ nhiều vậy?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • trân
  trân 12/14/2022 6:25:51 AM

  Việt Nam liệu có nên phát triển ngành này không khi tác động của nó đang lớn khi phá rừng gia tăng?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • tâm
  tâm 12/14/2022 6:23:09 AM

  Cứ khi nào Mỹ điều tra gỗ Trung Quốc là gỗ Việt Nam lại chịu rà xét rất khổ sở. Bài học phụ thuộc vào nhập nguyên liệu Trung Quốc bao giờ mới hết thưa chuyên gia?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • trân
  trân 12/14/2022 6:23:08 AM

  Việt Nam liệu có nên phát triển ngành này không khi tác động của nó đang lớn khi phá rừng gia tăng?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • hoa
  hoa 12/14/2022 6:23:08 AM

  Cho tôi hỏi một câu, vì sao các cuộc điều tra gian lận xuất xứ diễn ra với ngành gỗ nhiều vậy?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • tâm
  tâm 12/14/2022 6:21:55 AM

  Cứ khi nào Mỹ điều tra gỗ Trung Quốc là gỗ Việt Nam lại chịu rà xét rất khổ sở. Bài học phụ thuộc vào nhập nguyên liệu Trung Quốc bao giờ mới hết thưa chuyên gia?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • trân
  trân 12/14/2022 6:21:54 AM

  Việt Nam liệu có nên phát triển ngành này không khi tác động của nó đang lớn khi phá rừng gia tăng?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận