Ý kiến của bạn
 • Hiển Vinh
  Hiển Vinh 12/13/2022 10:04:09 AM

  Lấy ý kiến nhân dân về luật đất đai là chính xác, mong quốc hội xem xét kỹ

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Bình Văn
  Bình Văn 12/13/2022 10:04:09 AM

   Xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia là việc cần làm, mặc dù chúng ta là nước xuất khẩu gạo top đầu thế giới

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hải Hinh
  Hải Hinh 12/13/2022 10:04:08 AM

  Phiên họp cuối năm mà rất chi là nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội ngày càng sát với đời sống nhân dân hơn

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận