Ý kiến của bạn
 • Thu Nga
  Thu Nga 12/8/2022 6:53:53 PM

  UBND trình HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận bố trí vốn cho 27 dự án bố trí quá thời gian thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Văn Phượng
  Văn Phượng 12/8/2022 6:53:52 PM

  Bình Dương xem xét, chấp thuận bố trí vốn cho 27 dự án quá thời gian thực hiện theo quy định.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hồng Phương
  Hồng Phương 12/8/2022 6:53:52 PM

  So với nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Bình Dương huy động cao hơn 9.635 tỷ đồng 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận