Ý kiến của bạn
 • Song Giang Nguyen
  Song Giang Nguyen 12/11/2022 3:43:54 PM

  Van vái Phật trời con không bị trúng số. Cảm ơn ông bà tổ tiên phò hộ danh sách không có tên con. Sao không thấy quan quyền chức vụ cao to trong danh sách.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hoàng
  Hoàng 12/8/2022 10:12:19 AM

  đang chờ kết quả

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hoàng Đại
  Hoàng Đại 12/8/2022 10:12:18 AM

  Mới 12 người, sẽ còn nữa chứ

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thanh
  Thanh 12/8/2022 10:12:18 AM

  Hy vọng ổn không vậy

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận