Ý kiến của bạn
 • Loc Nguyen
  Loc Nguyen 12/4/2022 8:14:12 PM

  Tại sao có thông tin công ty Thuận Phương sang cửa tuyển người nhưng không ai về làm? Vậy điều kiện Thuận Phương yêu cầu cao hay công nhân không chịu làm cho Thuận Phương?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hồng Tình
  Hồng Tình 12/3/2022 10:43:20 PM

  Cấp trên bảo lo việc làm cho mà 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Minh Anh
  Minh Anh 12/3/2022 10:43:21 PM

  Tội nghiệp ghê, cuối năm rồi

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Trần Quang Huy
  Trần Quang Huy 12/3/2022 10:43:19 PM

  Tự thân vận động thôi, thay đổi vì thời cuộc, chứ không thể chờ đợi gì đâu

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận