Ý kiến của bạn
 • Tuyến
  Tuyến 12/1/2022 9:12:41 AM

  Lương sau khi tăng cũng tăng nhiều ý chứ.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Lam Anh
  Lam Anh 12/1/2022 9:12:41 AM

  Lương chủ tịch tỉnh sau khi tăng gần 14 triệu thì tiền đâu mà mua nhà mua xe nhỉ?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hạ An
  Hạ An 12/1/2022 9:12:40 AM

  Mức lương cho cán bộ vẫn thấp quá.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận