Ý kiến của bạn
 • Hiếu
  Hiếu 11/27/2022 7:58:16 AM

  Bộ Xây dựng cần thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp để sớm xây dựng nhiều dự án nhà ở xã hội hơn

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Ninh
  Ninh 11/27/2022 7:58:16 AM

  Cần có những kế hoạch, chính sách phát triển nhà ở xã hội

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thành
  Thành 11/27/2022 7:58:15 AM

  cần tiếp tục có chính sách khuyến khích, ưu đãi đặc biệt về thuế đối với các dự án cung cấp dịch vụ xã hội đô thị ở các khu kinh tế

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận