Ý kiến của bạn
 • Tam bui thanh
  Tam bui thanh 5/4/2023 1:28:05 PM

  kính đề nghị Bộ Giáo dục xem xét sửa đổi thông tư hướng dẫn, để sau khi xét thăng hạng, hoặc chuyển đổi qua cách tính lương mới thì phải giữ nguyên bậc lương như cũ, hoặc xếp cao hơn 1...[xem thêm]

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Đỗ Anh Hòa
  Đỗ Anh Hòa 11/25/2022 12:55:58 PM

  Các giáo viên vất vả quá rồi nên tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Thanh Sơn
  Thanh Sơn 11/25/2022 12:55:58 PM

  Đúng đấy nên sớm tăng lương chứ ảnh hưởng cuộc sống giáo viên và nhiều người đang trông chờ vào lương nhà nước quá rồi

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Bí
  11/25/2022 12:55:57 PM

  Ngành nào cũng vậy thôi đâu riêng ngành giáo dục, mong lương như mong mẹ đi chợ về à

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận