Ý kiến của bạn
  • Can Tran
    Can Tran 5/25/2022 11:30:51 AM

    Dat dai nha nuoc quan ly can phai chat che cho thue dung doi tuong lam 5 nam 10 nam de ho san xuat dung theo ke hoach khong the giao lau dai khi ho gia chuyen nhuong buon ban cho thue...[xem thêm]

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.

    Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận