Ý kiến của bạn
  • huy trinh
    huy trinh 4/22/2022 6:41:54 PM

    Nhà Nguyễn chọn Huế làm Kinh đô để chính quyền Huế có cái để phát triển Huế lên được. Chứ không chọn thì Huế có cái gì để phát triển. Người tài thì bỏ đi hết rồi.

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.

    Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận