Ý kiến của bạn
  • Tuấn Đào
    Tuấn Đào 8/31/2021 6:23:36 PM

    Bạn hãy nhớ cho câu nói của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn: Ôi chim Hồng, chim Hộc sở dĩ bay cao được là nhờ những trụ xương cánh vững chắc. Điều quan trọng nhất để Trần Tử Bình đi...[xem thêm]

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.

    Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận