Ý kiến của bạn
  • Chin Khang Hoang
    Chin Khang Hoang 1/9/2021 11:04:40 PM

    Võ đức của Võ đường này thật không ra gì ? Hãy xem sư huynh của Floes tại VN, bị truất phế vì hành vi đạo đức thì bạn sẽ hiểu tất cả. Thạt đáng thất vọng.

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.

    Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận